Quyền hạn của chủ tài khoản mở tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:14/05/2020

Hiện đang công tác tại một đơn vị nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi. Quyền hạn của chủ tài khoản mở tại kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của chủ tài khoản mở tại kho bạc nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   - Chủ tài khoản có quyền yêu cầu KBNN nơi đăng ký và sử dụng tài khoản thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hợp pháp, hợp lệ; được ủy quyền cho người khác làm Chủ tài khoản, hoặc ký chứng từ giao dịch với KBNN theo đúng pháp luật và thủ tục về ủy quyền;

   - Được yêu cầu KBNN nơi mở tài khoản tất toán tài khoản khi cần thiết.

   - Được đề nghị KBNN nơi mở tài khoản đối chiếu số dư tài khoản.

   - Lựa chọn hình thức gửi hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản qua dịch vụ công của KBNN hoặc gửi trực tiếp đến KBNN.

   - Được ủy quyền cho KBNN tự trích tài khoản thanh toán các khoản chi theo chế độ quy định.

   - Được quyền yêu cầu KBNN sao chụp tài liệu kế toán có liên quan theo quy định của pháp luật kế toán.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn