Quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra thống kê trong hoạt động ngân hàng

Ngày hỏi:29/10/2018

Ban biên tập có nhận được câu hỏi gửi về từ bạn có mail ****@gmail.com với nội dung: Quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra thống kê trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Thông tư 06/2011/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có quy định Quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra thống kê như sau:

   1. Được thông báo quyết định điều tra thống kê.

   2. Không được từ chối hoặc cản trở việc thực hiện điều tra thống kê của Ngân hàng Nhà nước. Trong trường hợp điều tra theo phương pháp gián tiếp, đối tượng điều tra thống kê phải ghi trung thực, đầy đủ các phiếu điều tra và gửi đúng hạn cho Ngân hàng Nhà nước (đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra thống kê).

   3. Cung cấp thông tin trung thực, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của người điều tra thống kê.

   4. Được bảo đảm bí mật thông tin, số liệu điều tra thống kê đã cung cấp theo quy định của pháp luật.

   5. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.

   6. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn