Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước phải có trách nhiệm gì khi Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay?

Ngày hỏi:30/07/2021

Theo quy định hiện hành thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thì Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm gì trong vai trò là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước phải có trách nhiệm gì khi Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 9 Thông tư 10/2021/TT-NHNN quy định về tránh nhiệm của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước khi Ngân hàng Nhà nước cho Ngân hàng Chính sách xã hội vay như sau:

   a) Thực hiện ký Hợp đồng nguyên tắc về tái cấp vốn, phê duyệt và giải ngân tái cấp vốn, thu nợ tái cấp vốn, chuyển khoản tái cấp vốn sang theo dõi quá hạn theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;

   b) Thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 5 Điều 7 Thông tư này sau khi nhận được văn bản thông báo vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm b khoản 5 Điều này;

   c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo của tháng báo cáo, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước số liệu tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này; đồng thời gửi Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn