Tái cấp vốn là gì? Hình thức tái cấp vốn hiện nay?

Ngày hỏi:22/12/2021

Tái cấp vốn là gì? Hình thức của tái cấp vốn hiện nay quy định ra sao? Ai là người quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong đó có tái cấp vốn?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tái cấp vốn là gì? Hình thức tái cấp vốn hiện nay?
   (ảnh minh họa)
  • Tái cấp vốn là gì?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về tái cấp vốn như sau:

   Tái cấp vốn là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho tổ chức tín dụng.

   Trên đây là định nghĩa về tái cấp vốn theo quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

   Hình thức tái cấp vốn hiện nay?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định như sau:

   Ngân hàng Nhà nước quy định và thực hiện việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng theo các hình thức sau đây:

   - Cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá;

   - Chiết khấu giấy tờ có giá;

   - Các hình thức tái cấp vốn khác.

   Ai là người quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tái cấp vốn?

   Căn cứ Điều 10 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định:

   Công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

   Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc sử dụng công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ, biện pháp khác theo quy định của Chính phủ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn