Tài khoản dự toán của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

Ngày hỏi:14/05/2020

Liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì tài khoản dự toán của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tài khoản dự toán của các đơn vị, tổ chức mở tại kho bạc nhà nước được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Tài khoản dự toán được mở cho các đơn vị thụ hưởng kinh phí của ngân sách nhà nước (NSNN), các tổ chức ngân sách theo hình thức cấp bằng dự toán gồm: tài khoản dự toán chi thường xuyên, dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản, dự toán chi đầu tư phát triển khác, dự toán chi kinh phí ủy quyền, dự toán chi chuyển giao, dự toán chi bằng lệnh chi tiền,...

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn