Tài khoản giao dịch chứng khoán đã bị đóng trước đó có được mở cho khách hàng mới không?

Ngày hỏi:03/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì công ty chứng khoán có được sử dụng các mã tài khảo bị đóng để mở cho khách hành mới không? Quy định tại văn bản pháp luật nào ạ?            

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 6 Điều 6 Thông tư 203/2015/TT-BTC giao dịch trên thị trường chứng khoán, có quy định

   Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản đã đóng để mở tài khoản cho khách hàng mới, hoặc chỉ được sử dụng các mã tài khoản đã đóng, sau mười (10) năm để mở tài khoản cho khách hàng mới.

   => Như vậy, đối với những tài khoản giao dịch chứng khoán đã bị đóng thì các công ty chứng khoán không được sử dụng để mở cho khách hàng mới. Sau 10 năm nếu tài khoản đó vẫn không được sử dụng thì mới được sử dụng để mở cho khách hàng mới.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn