Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:23/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hoàng Anh, hiện đang làm việc trong một công ty tín  dụng tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc sau tôi chưa nắm rõ mong sớm nhận phản hồi. Thắc mắc cụ thể như sau: Việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng được quy định ra sao?
   (ảnh minh họa)
  • Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Đối với các cuộc điều tra có phạm vi rộng, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị, Thống đốc quyết định thành lập hoặc không thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê;

   - Thành phần Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê bao gồm: 01 đồng chí trong Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước làm Trưởng ban; 01 cán bộ lãnh đạo của đơn vị chủ trì thực hiện cuộc điều tra làm Phó trưởng Ban, 01 cán bộ lãnh đạo Vụ Dự báo, thống kê (trường hợp không phải là đơn vị chủ trì) và các thành viên khác do Thống đốc quyết định;

   - Vụ Tổ chức cán bộ làm đầu mối phối hợp với đơn vị có liên quan xây dựng và trình Thống đốc ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê;

   - Ban Chỉ đạo cuộc điều tra thống kê thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn