Thời gian gửi báo cáo hoạt động Ngân hàng hợp tác xã cho Ngân hàng nhà nước

Ngày hỏi:06/09/2019

Từ năm 2019 thì thời gian gửi báo cáo hoạt động Ngân hàng hợp tác xã của Quỹ bảo toàn cho Ngân hàng nhà nước được quy định như thế nào? Mong bạn biên tập phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời gian gửi báo cáo hoạt động Ngân hàng hợp tác xã cho Ngân hàng nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-BTC (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) việc gửi báo cáo hoạt động của Ngân hàng hợp tác xã cho Ngân hàng nhà nước được quy định như sau:

   *Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm của Quỹ bảo toàn:

   => Hằng năm, chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 gửi cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

   *Chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm gửi các báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) như sau:

   - Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tình hình tài chính năm trước của Quỹ bảo toàn theo Mẫu số 02 ban hành kèm Thông tư này;

   - Báo cáo về kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ của Ban kiểm soát ngân hàng hợp tác xã về hình hình hoạt động và kết quả tài chính của Quỹ bảo toàn theo Mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư này.

   *Báo cáo đột xuất gửi theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

   Trên đây là quy định thời gian Ngân hàng hợp tác xã gửi báo cáo cho Ngân hàng nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn