Thời hạn bảo quản hồ dơ tài liệu về quản lý rủi ro ngành ngân hàng

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc quản lý tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ dơ tài liệu về quản lý rủi ro ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ dơ tài liệu về quản lý rủi ro ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU


   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   6. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO

   102

   Hồ sơ xây dựng chủ trương, chính sách, kế hoạch trong quản lý rủi ro.

   Vĩnh viễn

   103

   Văn bản chỉ đạo, quy định, chế độ về quản lý rủi ro.

   Vĩnh viễn

   104

   Hồ sơ xử lý các sự cố rủi ro.

   20 năm

   105

   Báo cáo về công tác quản lý rủi ro định kỳ, đột xuất.

   - Năm.

   - 6 tháng, quý, tháng, đột xuất.

   Vĩnh viễn

   Vĩnh viễn

   5 năm

   106

   Công văn trao đổi về quản lý rủi ro.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn