Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính - kế toán ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:20/03/2019

Tôi đang làm việc tại một tổ chức tín dụng. Liên quan đến công tác bảo quản hồ sơ tài liệu. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính - kế toán ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu tài chính - kế toán ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   THỜI HẠN BẢO QUẢN

   15.1. Hồ sơ, tài liệu tài chính - kế toán

   255

   Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, quy định; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về tài chính, kế toán.

   Vĩnh viễn

   256

   Hồ sơ, tài liệu về duyệt và phân bổ ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị của NHNN

   Vĩnh viễn

   257

   Hồ sơ, tài liệu về quản lý thu, chi tài chính: Kế hoạch tài chính hàng năm; thông báo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện kế hoạch; dự toán, quyết toán mua sắm tài sản cố định, thu chi tài chính năm, trích lập các loại quỹ và nộp ngân sách nhà nước.

   Vĩnh viễn

   258

   Hồ sơ, báo cáo quyết toán năm, bảng cân đối tài khoản kế toán và doanh số quyết toán năm (bảng tình hình thực tế doanh nghiệp), bảng cân đối kế toán năm (bảng tổng kết tài sản năm), báo cáo tình hình thực hiện thu nhập, chi phí và các báo cáo kế toán năm.

   Vĩnh viễn

   259

   Báo cáo kế toán tháng.

   20 năm

   260

   Báo cáo thống kê, kiểm kê, các loại báo cáo nghiệp vụ khác.

   20 năm

   261

   Báo cáo tài chính:

   - Hàng năm.

   - 9 tháng, 6 tháng, quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   20 năm

   262

   Hồ sơ kiểm tra, thanh tra tài chính:

   - Vụ việc nghiêm trọng.

   - Cuộc thanh tra khác.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   263

   Hồ sơ kiểm toán tài chính:

   - Vụ việc nghiêm trọng.

   - Kiểm toán khác.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   264

   Sổ sách kế toán:

   - Sổ kế toán tổng hợp.

   - Sổ kế toán chi tiết:

   30 năm

   + Sổ theo dõi về phát hành, thanh toán với ngân sách nhà nước, tạm gửi, tạm giữ tài sản và các loại khác.

   30 năm

   + Các loại sổ khác

   10 năm

   265

   Sổ chi tiết liên hàng đi, đến.

   10 năm

   266

   Sổ đối chiếu liên hàng, sổ phụ liên hàng đi, đến thanh toán đồng thành.

   5 năm

   267

   Sổ theo dõi ấn chỉ.

   5 năm

   268

   Sổ chi tiết nội bảng, ngoại bảng.

   20 năm

   269

   Sổ hạch toán chi tiết, nội, ngoại bảng nhờ thu.

   10 năm

   270

   Sổ quỹ.

   10 năm

   271

   Sổ báo mất sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu chứng chỉ tiền gửi

   30 năm

   272

   Sổ theo dõi sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu chứng chỉ tiền gửi.

   20 năm

   273

   Cân đối tài khoản kế toán và quyết toán niên độ kèm theo các báo biểu.

   Vĩnh viễn

   274

   Bảng kết hợp doanh số ngoại tệ ngày.

   10 năm

   275

   Bảng kết hợp tài khoản kế toán:

   - Ngày.

   - Tháng.

   30 năm

   5 năm

   276

   Bảng cân đối tài khoản kế toán:

   - Ngày

   - Tháng

   5 năm

   30 năm

   277

   Nhật ký chứng từ kế toán hàng ngày (trừ những loại đã nêu ở điểm 279, 280, 281, 282)

   30 năm

   278

   Nhật ký chứng từ giao dịch sổ tiết kiệm kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, tiền vay (sau khi tất toán).

   30 năm

   279

   Chứng từ về tịch thu, trưng mua, tạm gửi, tạm giữ vàng bạc, ngoại tệ.

   Vĩnh viễn

   280

   Chứng từ xuất nhập kho phát hành.

   Vĩnh viễn

   281

   Chứng từ thanh toán với công dân trong nước và nước ngoài.

   Vĩnh viễn

   282

   Chứng từ liên quan đến các vụ án đã điều tra xét xử.

   Vĩnh viễn

   283

   Chứng từ chi tiêu mua sắm TSCĐ:

   - Nhà đất.

   - Tài sản khác.

   Vĩnh viễn

   30 năm

   284

   Các chứng từ thanh toán L/c.

   10 năm

   285

   Các chứng từ thanh toán xuất nhập khác.

   10 năm

   286

   Sao kê số dư phải thu, phải trả tháng.

   10 năm

   287

   Sổ sách theo dõi, kiểm kê, thanh lý công cụ lao động nhỏ, vật mau hư rẻ tiền.

   5 năm

   288

   Hồ sơ, tài liệu về chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý tài sản cố định kể từ khi hoàn thành việc chuyển nhượng, bàn giao, thanh lý).

   - Nhà đất

   - Tài sản khác.

   Vĩnh viễn

   30 năm

   289

   Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định.

   30 năm

   290

   Biên bản, báo cáo thanh toán nợ dân, dân nợ và nợ nần dây dưa của các đơn vị kinh tế.

   Vĩnh viễn

   291

   Hồ sơ thanh toán công nợ trong nước, thanh toán công nợ với nước ngoài.

   Vĩnh viễn

   292

   Hồ sơ cấp vốn và kiểm tra việc thanh toán vốn đầu tư xây dựng.

   Vĩnh viễn

   293

   Hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng:

   - Thuộc nhóm A.

   - Không thuộc nhóm A.

   Vĩnh viễn

   30 năm

   294

   Sổ theo dõi vốn xây dựng.

   10 năm

   295

   Quyết toán sửa chữa lớn nhà cửa, thiết bị.

   Theo tuổi thọ công trình, thiết bị

   296

   Quyết toán sửa chữa nhỏ nhà cửa, thiết bị.

   15 năm

   297

   Tài liệu hội nghị kế toán toàn ngành Ngân hàng năm gồm: báo cáo, biên bản, nghị quyết …

   20 năm

   298

   Hồ sơ, tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản ngân hàng, đơn vị.

   Vĩnh viễn

   299

   Quyết toán tài sản năm.

   Vĩnh viễn

   300

   Quyết toán lãi lỗ hàng năm.

   Vĩnh viễn

   301

   Quyết toán chi tiêu hàng năm.

   Vĩnh viễn

   302

   Hồ sơ thanh toán với các nước (chuyển tiền và điện).

   10 năm

   303

   Hồ sơ theo dõi các đơn vị kinh tế trong nước vay vốn.

   10 năm

   304

   Sổ yêu cầu trả tiền vay nợ (đã trả nợ xong).

   10 năm

   305

   Dự toán kinh phí các loại.

   5 năm

   306

   Cuống séc các loại.

   5 năm

   307

   Mẫu dấu, chữ ký khách hàng (sau khi hết giá trị sử dụng).

   30 năm

   308

   Phụ lục, phụ kiện.

   5 năm

   309

   Các hiệp định mậu dịch, phi mậu dịch, vay nợ, viện trợ ký kết với các nước (sau khi kết thúc hiệp định).

   20 năm

   310

   Các hợp đồng kinh tế (sau khi kết thúc hợp đồng)

   20 năm

   311

   Hồ sơ về mở và theo dõi tài khoản của khách hàng (đã kết thúc hoạt động).

   5 năm

   312

   Hồ sơ nhờ thu, séc, các món chuyển tiền đi, đến.

   10 năm

   313

   Danh sách kiêm lệnh chuyển tiền kiều hối.

   10 năm

   314

   Thư kiều hối đã giải quyết.

   10 năm

   315

   Ủy thác thu xuất.

   5 năm

   316

   Báo cáo công tác tài chính, kế toán.

   - Dài hạn, hàng năm.

   - 9 tháng, 6 tháng.

   - Quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   317

   Công văn trao đổi về tài chính, kế toán

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn