Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:21/03/2019

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế ngành ngân hàng là bao lâu? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về công tác pháp chế ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   460

   Công văn trao đổi về thi đua, khen thưởng.

   10 năm

   20. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

   461

   Hồ sơ về hướng dẫn công tác pháp chế:

   - Hồ sơ ban hành các quy định hướng dẫn công tác pháp chế.

   - Các văn bản, tài liệu hướng dẫn chuyên môn về nghiệp vụ pháp chế cho các đơn vị thuộc NHNN và các TCTD.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   462

   Hồ sơ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thống đốc NHNN

   Vĩnh viễn

   463

   Hồ sơ, tài liệu về xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

   Vĩnh viễn

   464

   Hồ sơ triển khai chương trình xây dựng các dự án luật do NHNN chủ trì.

   Vĩnh viễn

   465

   Tài liệu về tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng pháp luật sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

   15 năm

   466

   Hồ sơ về việc góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác chủ trì gửi đến xin ý kiến.

   5 năm

   467

   Hồ sơ, tài liệu về tư vấn pháp luật cho Thống đốc trong việc đàm phán ký kết và triển khai thực hiện các điều ước quốc tế, các hợp đồng, thỏa thuận với các đối tác trong nước và nước ngoài hoặc tranh tụng với cơ quan tư pháp.

   Vĩnh viễn

   468

   Hồ sơ, tài liệu xác minh về mặt pháp lý đối với các vụ việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng.

   30 năm

   469

   Hồ sơ, tài liệu về thực hiện chức năng tư vấn pháp lý đối với hoạt động của TCTD:

   - Vụ việc quan trọng, điển hình

   - Không quan trọng.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   470

   Hồ sơ, tài liệu rà soát, thống kê, hệ thống hóa và xử lý kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Ngân hàng.

   10 năm

   471

   Hồ sơ, tài liệu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra thực hiện pháp luật.

   10 năm

   472

   Hồ sơ, tài liệu về công tác bồi thường của Nhà nước trong ngành Ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   473

   Hồ sơ tổ chức hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật

   10 năm

   474

   Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

   10 năm

   475

   Hồ sơ, tài liệu về công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

   10 năm

   476

   Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế.

   - Hàng năm, nhiều năm.

   - 6 tháng, quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   477

   Công văn trao đổi về pháp chế.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn