Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:21/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành tín dụng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   21. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

   478

   Hồ sơ xây dựng văn bản chế độ/quy định, hướng dẫn về đầu tư xây dựng của ngành, cơ quan.

   Vĩnh viễn

   479

   Kế hoạch, Báo cáo công tác đầu tư xây dựng:

   - Dài hạn, hàng năm.

   - 9 tháng, 6 tháng.

   - Quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   480

   Hồ sơ các công trình XDCB:

   - Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt; công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa.

   Vĩnh viễn

   - Công trình nhóm B, C và sửa chữa lớn.

   Tồn tại theo tuổi thọ công trình

   481

   Hồ sơ sửa chữa nhỏ các công trình.

   15 năm

   482

   Hồ sơ, tài liệu về công tác kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trong Ngành.

   10 năm

   483

   Sổ sách, chứng từ thi công công trình.

   Thực hiện theo phần tài chính - kế toán (mục 15.1)

   484

   Công văn trao đổi về công tác đầu tư xây dựng.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn