Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:20/03/2019

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên ngành ngân hàng là bao lâu? Mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên ngành ngân hàng được quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN HỒ SƠ TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   25.3. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên

   556

   Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan.

   Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

   557

   Văn bản thực hiện, triển khai hoạt động Đoàn thanh niên.

   5 năm

   558

   Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, thực hiện nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên.

   Vĩnh viễn

   559

   Hồ sơ Đại hội Đoàn Thanh niên.

   Vĩnh viễn

   560

   Hồ sơ, tài liệu về công tác tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn Thanh niên.

   20 năm

   561

   Sổ ghi biên bản các cuộc họp thường kỳ, đột xuất của Đoàn Thanh niên.

   20 năm

   562

   Hồ sơ, tài liệu về kinh phí hoạt động của Đoàn Thanh niên.

   20 năm

   563

   Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác Đoàn Thanh niên

   - Tổng kết năm, nhiệm kỳ.

   - 6 tháng, quý, tháng.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   564

   Công văn trao đổi về công tác Đoàn Thanh niên

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn