Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:18/03/2019

Tìm hiểu quy định về việc bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành ngân hàng. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng là bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Thời hạn bảo quản, hồ sơ tài liệu về hoạt động phòng, chống rửa tiền ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   13. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

   208

   Hồ sơ xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch công tác phòng ngừa, đấu tranh chống rửa tiền.

   Vĩnh viễn

   209

   Văn bản về biện pháp phòng, chống rửa tiền.

   Vĩnh viễn

   210

   Hồ sơ xử lý thông tin phòng, chống rửa tiền.

   20 năm

   211

   Văn bản của NHNN cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền.

   20 năm

   212

   Văn bản cảnh báo, khuyến nghị về những vấn đề liên quan đến hoạt động tội phạm rửa tiền nảy sinh từ các giao dịch được báo cáo.

   20 năm

   213

   Hồ sơ, tài liệu về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền (sau khi dự án kết thúc).

   20 năm

   214

   Quy trình, kỹ thuật bảo quản dữ liệu điện tử thông tin về chuyển tiền điện tử quốc tế và báo cáo giao dịch tiền mặt (sau khi hết hiệu lực).

   10 năm

   215

   Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền.

   - Được ứng dụng (kể từ khi hết ứng dụng).

   - Không được ứng dụng.

   10 năm

   5 năm

   216

   Hồ sơ, tài liệu về quản lý, ứng dụng các giải pháp an ninh, an toàn, bảo mật công nghệ thông tin về phòng, chống rửa tiền.

   Vĩnh viễn

   217

   Văn bản hướng dẫn quy trình, kỹ thuật vận hành mạng máy tính trung tâm phòng, chống rửa tiền.

   20 năm

   218

   Tài liệu hướng dẫn về công tác thông tin báo cáo về phòng, chống rửa tiền.

   10 năm

   219

   Các hồ sơ, báo cáo giao dịch đáng ngờ.

   20 năm

   220

   Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về chống rửa tiền.

   Vĩnh viễn

   221

   Hồ sơ thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền ngành Ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   222

   Hồ sơ xử lý các giao dịch theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc về “chống tài trợ cho khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt”.

   Vĩnh viễn

   223

   Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của Việt Nam trong nhóm Châu á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

   Vĩnh viễn

   224

   Báo cáo công tác phòng, chống rửa tiền.

   - Hàng năm

   - 6 tháng, quý, tháng, đột xuất.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   225

   Công văn trao đổi về phòng, chống rửa tiền.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn