Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:20/03/2019

Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương ngành ngân hàng là bao lâu? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   18.2. Hồ sơ, tài liệu về lao động, tiền lương

   416

   Kế hoạch công tác lao động, tiền lương.

   - Dài hạn, hàng năm.

   - 9 tháng, 6 tháng.

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   417

   Hồ sơ, tài liệu về xây dựng và tổ chức thực hiện định mức lao động, các chế độ, quản lý lao động của ngành và báo cáo thực hiện.

   Vĩnh viễn

   418

   Hồ sơ, tài liệu xây dựng chế độ phụ cấp của ngành và báo cáo thực hiện.

   Vĩnh viễn

   419

   Hồ sơ, tài liệu xây dựng chế độ, mức tiền lương, tiền thưởng; thang bảng lương của ngành và báo cáo thực hiện.

   Vĩnh viễn

   420

   Quyết toán tiền lương, tiền thưởng phúc lợi hàng năm.

   10 năm

   421

   Hồ sơ nâng bậc lương, sổ sách theo dõi tiền lương.

   20 năm

   422

   Danh sách lương hàng tháng.

   5 năm

   423

   Hồ sơ, tài liệu về xây dựng và thực hiện các chế độ: Bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động trong ngành.

   Vĩnh viễn

   424

   Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm của ngành, cơ quan.

   Vĩnh viễn

   425

   Hồ sơ các vụ tai nạn lao động:

   - Nghiêm trọng.

   - Không nghiêm trọng.

   Vĩnh viễn

   20 năm

   426

   Báo cáo công tác lao động, tiền lương:

   - Dài hạn, hàng năm.

   - 9 tháng, 6 tháng.

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   427

   Công văn trao đổi về lao động, tiền lương

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn