Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quan hệ đại lý ngành ngân hàng

Ngày hỏi:15/03/2019

Tìm hiểu quy địnhc của pháp luật về quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quan hệ đại lý ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quan hệ đại lý ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   3.3. Hồ sơ, tài liệu về nghiệp vụ quan hệ đại lý

   51

   Hồ sơ, tài liệu thiết lập, chấm dứt quan hệ đại lý (sau khi kết thúc quan hệ).

   10 năm

   52

   Hạn mức áp dụng đối với từng đối tác về đầu tư tiền gửi; hạn mức ủy thác đầu tư; hạn mức lưu ký; hạn mức theo từng loại hình giao dịch trong từng thời kỳ (sau khi hết thời hạn áp dụng).

   5 năm

   53

   Báo cáo xếp hạng tín dụng đối với các đối tác của Ngân hàng Nhà nước tháng, quý, đột xuất.

   5 năm

   54

   Hợp đồng thuê bao cung cấp các dịch vụ thông tin tài chính, tiền tệ toàn cầu (sau khi kết thúc hợp đồng).

   5 năm

   55

   Báo cáo về nghiệp vụ quan hệ đại lý.

   5 năm

   56

   Công văn trao đổi về nghiệp vụ quan hệ đại lý.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn