Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:20/03/2019

Hiện tôi hiện đang làm công tác nhân sự tại một ngân hàng thương mại. Tìm hiểu quy định của pháp luật thì tôi được biết không chỉ tài liệu về kế toán, hay chứng từ của ngành ngân hàng phải bảo quản. Mà hồ sơ về việc quản lý nhân sự cũng phải bảo quản theo luật định. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT

   TÊN LOẠI TÀI LIỆU

   Hồ sơ tài liệu về quản lý đào tạo

   428

   Hồ sơ, tài liệu theo dõi, quản lý về công tác đào tạo đối với các cơ sở đào tạo thuộc NHNN:

   - Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm.

   - Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi, tư liệu tham khảo.

   Vĩnh viễn

   10 năm

   429

   Hồ sơ, tài liệu về các đợt hội nghị, hội thảo về đào tạo.

   10 năm

   430

   Hồ sơ theo dõi, quản lý về công tác đào tạo.

   Vĩnh viễn

   431

   Dự án, phương án hợp tác đào tạo (sau khi dự án, phương án kết thúc).

   10 năm

   432

   Báo cáo đánh giá hoạt động của dự án hợp tác đào tạo.

   10 năm

   433

   Hồ sơ, tài liệu theo dõi và quản lý hạn mức kinh phí đào tạo hàng năm.

   20 năm

   434

   Hồ sơ, tài liệu tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức của ngân hàng.

   10 năm

   435

   Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, nhiều năm

   Vĩnh viễn

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn