Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng ngành ngân hàng

Ngày hỏi:16/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành, hiện đang công tác tại một ngân hàng thương mại. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng ngành ngân hàng là bao lâu? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   5.2. Hồ sơ, tài liệu về hoạt động thông tin tín dụng

   91

   Kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về hoạt động thông tin tín dụng.

   Vĩnh viễn

   92

   Văn bản hướng dẫn việc xây dựng quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, hệ thống mã số liên quan đến hoạt động thông tin tín dụng cho các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng.

   15 năm

   93

   Hồ sơ, tài liệu xử lý thông tin tín dụng cho các tổ chức tham gia hoạt động thông tin tín dụng cung cấp và xây dựng quản lý dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia.

   Vĩnh viễn

   94

   Hồ sơ, tài liệu làm dịch vụ thông tin tín dụng cho các tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân.

   5 năm

   95

   Văn bản chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động thông tin tín dụng.

   10 năm

   96

   Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu, thiết kế, xây dựng quy trình kỹ thuật trong hoạt động thông tin tín dụng (sau khi hết hiệu lực).

   15 năm

   97

   Văn bản của các tổ chức tín dụng, chi nhánh cung cấp thông tin tài chính theo báo cáo tài chính hàng năm của khách hàng.

   10 năm

   98

   Văn bản của các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về các khoản vay đến hạn không trả được nợ và thông tin các khoản bảo lãnh không có khả năng thực hiện.

   5 năm

   99

   Hồ sơ, tài liệu xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động thông tin tín dụng.

   5 năm

   100

   Báo cáo kết quả thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của các tổ chức tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước.

   5 năm

   101

   Công văn trao đổi về thông tin tín dụng

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn