Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về ngoại hối của ngành ngân hàng là bao lâu?

Ngày hỏi:16/03/2019

Tìm hiểu quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về ngoại hối của ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về ngoại hối của ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   09

   Hồ sơ, tài liệu về các sự kiện, hội thảo, hội nghị liên quan đến cổ phiếu của TCTD.

   5 năm

   8. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ NGOẠI HỐI

   110

   Hồ sơ xây dựng cơ chế, chính sách về ngoại hối

   Vĩnh viễn

   111

   Văn bản về hạn mức vay, cho vay nước ngoài của doanh nghiệp.

   20 năm

   112

   Hồ sơ xác nhận đăng ký vay, trả nợ nước ngoài (sau khi hết hiệu lực)

   10 năm

   113

   Hồ sơ xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài.

   10 năm

   114

   Quy định về các loại tỷ giá.

   20 năm

   115

   Báo cáo kiều hối.

   5 năm

   116

   Hồ sơ thẩm định cấp phép kinh doanh, sản xuất vàng và đá quý.

   - Được cấp (sau khi kết thúc kinh doanh, sản xuất).

   - Không được cấp.

   20 năm

   10 năm

   5 năm

   117

   Hồ sơ về mua, bán vàng bạc, đá quý trong nước (sau khi kết thúc giao dịch).

   10 năm

   118

   Hồ sơ cấp phép sản xuất, kinh doanh vàng (sau khi kết thúc sản xuất, kinh doanh).

   10 năm

   119

   Hồ sơ xuất, nhập khẩu vàng, bạc, đá quý.

   20 năm

   120

   Hồ sơ cấp, thu hồi giấy phép về hoạt động xuất, nhập khẩu vàng, giấy chứng nhận về hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng của các tổ chức và cá nhân (sau khi kết thúc hoạt động).

   20 năm

   121

   Hồ sơ liên doanh vàng, bạc, đá quý.

   20 năm

   122

   Hồ sơ xuất vàng can thiệp.

   Vĩnh viễn

   123

   Hồ sơ đấu thầu khai thác đá quý (sau khi kết thúc đấu thầu).

   10 năm

   124

   Hợp đồng nhập khẩu ủy thác vàng (sau khi kết thúc hợp đồng).

   10 năm

   125

   Hồ sơ xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại (sau khi đóng tài khoản).

   10 năm

   126

   Hồ sơ cấp, thu hồi giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (sau khi kết thúc hoạt động).

   10 năm

   127

   Hồ sơ về mua, bán các ngoại tệ trong nước (sau khi kết thúc giao dịch).

   10 năm

   128

   Giấy phép mang ngoại tệ ra nước ngoài

   5 năm

   129

   Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh thu ngoại tệ (sau khi hết hiệu lực).

   10 năm

   130

   Hồ sơ chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của công dân.

   5 năm

   131

   Hồ sơ đăng ký và xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và quốc tế (sau khi kết thúc hoạt động).

   20 năm

   132

   Hồ sơ cấp giấy phép xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các tổ chức tín dụng (sau khi hết hiệu lực).

   10 năm

   133

   Hồ sơ, tài liệu tham gia thẩm định và theo dõi việc chuyển và sử dụng vốn của các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp, gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài (sau khi kết thúc dự án).

   10 năm

   134

   Hồ sơ, tài liệu liên quan đến tình hình sử dụng dự trữ ngoại hối nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Vĩnh viễn

   135

   Hợp đồng ủy thác đầu tư của các đối tác nước ngoài (sau khi chấm dứt hợp đồng).

   5 năm

   136

   Hồ sơ cấp giấy phép làm dịch vụ nhận, chi, trả và đổi ngoại tệ (sau khi hết hiệu lực).

   10 năm

   137

   Thu từ giao dịch với các nước về công tác Ngoại hối.

   10 năm

   138

   Báo cáo định kỳ, đột xuất về nghiệp vụ (cung cấp số liệu):

   - Của đơn vị trực thuộc.

   + Đơn vị ban hành.

   + Đơn vị nhận báo cáo.

   - Của các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

   + Đơn vị ban hành.

   + Đơn vị nhận báo cáo.

   10 năm

   5 năm

   10 năm

   5 năm

   139

   Báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước.

   Vĩnh viễn

   140

   Báo cáo tổng kết công tác ngoại hối của Ngân hàng hàng năm.

   Vĩnh viễn

   141

   Công văn trao đổi về ngoại hối.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn