Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về tài liệu hợp tác quốc tế của ngành ngân hàng

Ngày hỏi:16/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Minh Phương. Ban biên tập làm ơn cho tôi hỏi: Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về tài liệu hợp tác quốc tế của ngành ngân hàng là bao lâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn lưu trữ bảo quản hồ sơ, tài liệu về tài liệu hợp tác quốc tế của ngành ngân hàng quy định tại Thông tư 43/2011/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   TT TÊN LOẠI TÀI LIỆU THỜI HẠN BẢO QUẢN

   9. HỒ SƠ, TÀI LIỆU VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

   142

   Chương trình, chiến lược, kế hoạch hành động về hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   143

   Hồ sơ nghiên cứu chính sách và cơ chế hoạt động của các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, các Ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, các tổ chức kinh tế quốc tế, khu vực và các nước trong việc hoạch định chính sách, giải pháp phát triển và mở rộng hợp tác.

   Vĩnh viễn

   144

   Hồ sơ xây dựng văn bản liên quan đến các khoản vay để đàm phán với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế theo chương trình đã phê duyệt.

   Vĩnh viễn

   145

   Hồ sơ của các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

   Vĩnh viễn

   146

   Hồ sơ về thiết lập quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Việt Nam với các tổ chức tiền tệ, tín dụng và Ngân hàng nước ngoài

   Vĩnh viễn

   147

   Hồ sơ, tài liệu về đàm phán, ký kết các hiệp định, điều ước quốc tế về tiền tệ, ngân hàng với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế.

   Vĩnh viễn

   148

   Hồ sơ quản lý các chương trình kinh tế và dự án giữa Ngân hàng Việt Nam và nước ngoài (sau khi đã kết thúc).

   20 năm

   149

   Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào:

   - Ký kết hợp tác.

   - Hội thảo, hội nghị, triển lãm, học tập, điều tra, khảo sát …

   Vĩnh viễn

   20 năm

   150

   Hồ sơ gia nhập thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế.

   Vĩnh viễn

   151

   Hồ sơ, tài liệu về tham gia ý kiến trong việc xây dựng cơ chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình và dự án đầu tư do Chính phủ, các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và khu vực, các ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

   15 năm

   152

   Hồ sơ về hợp tác với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, các ngân hàng nước ngoài trợ giúp kỹ thuật và huy động vốn cho các dự án đầu tư của ngành Ngân hàng (sau khi kết thúc)

   20 năm

   153

   Báo cáo kết quả thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án đầu tư của Ngành.

   Vĩnh viễn

   154

   Hồ sơ triển khai thực hiện các chương trình, dự án được sử dụng nguồn vốn ODA cho ngành Ngân hàng.

   Vĩnh viễn

   155

   Báo cáo tình hình vay, trả các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế được Chính phủ giao cho NHNN

   30 năm

   156

   Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan chủ trì.

   Vĩnh viễn

   157

   Báo cáo định kỳ về tình hình và kết quả tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

   20 năm

   158

   Thư, điện, thiếp chúc mừng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài:

   - Quan trọng.

   - Thông thường.

   Vĩnh viễn

   20 năm

   159

   Báo cáo công tác hợp tác quốc tế:

   - Dài hạn, hàng năm

   - 6 tháng, 9 tháng

   - Quý, tháng

   Vĩnh viễn

   20 năm

   5 năm

   160

   Công văn trao đổi về hợp tác quốc tế.

   10 năm

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn