Thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:21/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tại kho bạc nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tại kho bạc nhà nước quy định tại Điều 13 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Các đơn vị, tổ chức gửi Bảng đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tới KBNN để thực hiện đối chiếu xác nhận số liệu theo quy định. Ngoài ra, trong những trường hợp đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, KBNN có trách nhiệm thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản chậm nhất là 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị đối chiếu của đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn