Tổ chức tín dụng có cần phải đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước hay không?

Ngày hỏi:03/06/2021

Theo quy định hiện hành thì khi xây dựng điều lệ công ty (tổ chức tín dụng) thì có cần phải đăng ký Điều lệ đó tại Ngân hàng Nhà nước hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:

   Điều lệ, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của tổ chức tín dụng phải được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua.

   Như vậy, đối với Điều lệ tổ chức tín dụng phải được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông qua theo quy định trên.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:

  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn