Tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:01/03/2018

Tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô được quy định như thế nào? Xin chào các bạn trong Ban biên tập. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp.HCM trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Tôi được biết, Ngân hàng nhà nước vừa ban hành văn bản điều chỉnh hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi, theo quy định này tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô được xác định ra sao? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được hồi âm từ các anh chị. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!  

Bích Hạnh (hanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô
   (ảnh minh họa)
  • Ngày 15/4/2018, Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức Tài chính vi mô chính thức có hiệu lực thi hành.

   Theo đó, tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Điều 19 Thông tư 03/2018/TT-NHNN. Cụ thể như sau:

   1. Hội đồng thành viên phải thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hai ủy ban này. Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ban hành, tổ chức tài chính vi mô phải gửi các quy định nội bộ này cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

   2. Cơ cấu tổ chức của hai Ủy ban do Hội đồng thành viên quyết định nhưng mỗi Ủy ban phải có tối thiểu hai thành viên, Trưởng ban là thành viên Hội đồng thành viên. Một thành viên Hội đồng thành viên chỉ được là Trưởng ban của một Ủy ban. Trưởng ban và các thành viên khác của hai Ủy ban do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm theo Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

   3. Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ủy ban tối thiểu gồm các nội dung sau đây:

   a) Quy chế làm việc:

   (i) Số lượng thành viên của Ủy ban và trách nhiệm của từng thành viên;

   (ii) Các kỳ họp định kỳ của Ủy ban;

   (iii) Việc họp bất thường của Ủy ban;

   (iv) Việc đưa ra quyết định của Ủy ban;

   b) Nhiệm vụ, chức năng của các Ủy ban:

   (i) Đối với Ủy ban quản lý rủi ro:

   - Tham mưu cho Hội đồng thành viên trong việc ban hành các quy trình, chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động tổ chức tài chính vi mô theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô;

   - Phân tích, đưa ra những cảnh báo về mức độ an toàn của tổ chức tài chính vi mô trước những nguy cơ, tiềm ẩn rủi ro có thể ảnh hưởng và biện pháp phòng ngừa đối với các rủi ro này trong ngắn hạn, dài hạn;

   - Xem xét, đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của các quy trình, chính sách quản trị rủi ro hiện hành của tổ chức tài chính vi mô để đưa các khuyến nghị, đề xuất đối với Hội đồng thành viên về những yêu cầu cần thay đổi quy trình, chính sách hiện hành, chiến lược hoạt động;

   (ii) Đối với Ủy ban nhân sự:

   - Tham mưu cho Hội đồng thành viên về quy mô và cơ cấu Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phù hợp với quy mô hoạt động và chiến lược phát triển của tổ chức tài chính vi mô;

   - Tham mưu cho Hội đồng thành viên xử lý các vấn đề về nhân sự phát sinh liên quan đến các thủ tục bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tài chính vi mô;

   - Nghiên cứu, tham mưu cho Hội đồng thành viên trong việc ban hành các quy định nội bộ của tổ chức tài chính vi mô thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng, quy chế tuyển chọn nhân sự, đào tạo và các chính sách đãi ngộ khác đối với người điều hành, cán bộ, nhân viên của tổ chức tài chính vi mô.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ của Ngân hàng Hỏi - Đáp Pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự tổ chức tài chính vi mô. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm quy định cụ thể tại Thông tư 03/2018/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn