Tổ giám sát thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày hỏi:19/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân. Xin cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì việc thành lập, cơ cấu tổ chức của tổ giám sát thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tổ giám sát thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định của pháp luật tại Điều 27 Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân thì việc thành lập, cơ cấu tổ chức của tổ giám sát thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân được quy định cụ thể như sau:

   - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh quyết định việc thành lập Tổ giám sát thanh lý để giám sát việc thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, chỉ định Tổ trưởng Tổ giám sát thanh lý, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ trưởng và các thành viên Tổ Giám sát thanh lý.

   - Tổ giám sát thanh lý gồm tối thiểu 05 thành viên bao gồm đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng (tại tỉnh, thành phố nơi có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

   - Thành viên Tổ giám sát thanh lý không phải là một trong những người sau:

   + Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên chuyên trách, Giám đốc, thành viên của quỹ tín dụng nhân dân bị thanh lý, thành viên Hội đồng thanh lý của quỹ tín dụng nhân dân bị thanh lý;

   + Người có liên quan của các thành viên quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 27 Thông tư 23/2018/TT-NHNN.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn