Trả tiền vay trước kỳ hạn phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn vay tiền?

Ngày hỏi:16/04/2019

Tôi có vay của người quen 100 triệu đồng để góp vốn làm ăn trong thời hạn 2 năm và trả lãi 10 triệu đồng/năm. Việc góp vốn làm ăn thuận lợi nên nay tôi có tiền để trả nợ nhưng họ nói nếu muốn trả bây giờ thì phải trả cho họ thêm 10 triệu đồng tiền lãi vì thời hạn vay còn 1 năm, nếu không họ không nhận tiền. Xin hỏi họ làm vậy có đúng không và tôi có nghĩa vụ phải trả cho họ 10 triệu đó không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trả tiền vay trước kỳ hạn phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn vay tiền?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015 thì tiền được xem là một loại tài sản. Do đó, hợp đồng vay tiền được xác định là hợp đồng vay tài sản, chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015 và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hợp đồng vay tài sản.

   Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

   Do đó: Về cơ bản, việc thực hiện hợp đồng vay tài sản sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng (không trái với quy định của pháp luât) và theo quy định của pháp luật hiện hành.

   Thời hạn thực hiện hợp đồng vay tài sản do các bên tự thỏa thuận với nhau. Căn cứ vào thời hạn của hợp đồng vay tài sản mà hợp đồng vay tài sản được phân thành hai loại hợp đồng cụ thể sau đây:

   - Hợp đồng vay tài sản không kỳ hạn;

   - Hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn;

   Như vậy: Thời hạn trả lại tài sản sẽ thực hiện theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng, trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn vay của người quen 100 triệu đồng để góp vốn làm ăn trong thời hạn 2 năm.

   Do đó: Hợp đồng vay tiền của bạn với người quen được xác định là hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn (kỳ hạn là 2 năm), nên việc trả lại tiền trong trường hợp này sẽ được thực hiện tương ứng với quy định của pháp luật liên quan đến loại hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn.

   Theo đó, theo quy định tại Điều 470 Bộ luật dân sự 2015 thì việc thực hiện hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn được quy định như sau:

   - Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

   - Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì về nguyên tắc việc trả lại tài sản trước kỳ hạn đối với hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn sẽ được thực hiện theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng vay tài sản (thỏa thuận đó không được trái với quy định của pháp luật - và thỏa thuận về việc trả lại tài sản có thể được thỏa thuận sau khi hợp đồng vay tài sản được ký kết).

   Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc trả lại tài sản trước kỳ hạn thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn cho bên cho vay nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn.

   Mà theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn có vay của người quen 100 triệu đồng để góp vốn làm ăn trong thời hạn 2 năm và trả lãi 10 triệu đồng/năm - nên đây được xác định là hợp đồng vay tài sản có kỳ hạn và có trả lãi.

   Do đó: Trường hợp trong thỏa thuận vay tiền đã xác lập trước đây và hiện tại các bên cũng không có thỏa thuận về việc trả lại tiền trước kỳ hạn 2 năm, nên bạn có quyền trả lại số tiền 100 triệu đã vay cho người quen đó, nhưng bạn đồng thời phải trả cho người đó toàn bộ số tiền lãi trong thời hạn vay 2 năm.

   Việc người đó yêu cầu bạn nếu muốn trả bây giờ thì phải trả cho họ thêm 10 triệu đồng tiền lãi vì thời hạn vay còn 1 năm, nếu không họ không nhận tiền là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn