Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Ngày hỏi:17/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm gì trong việc hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2020/TT-NHNN, cụ thể:

   - Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế

   + Tổng hợp báo cáo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này và điểm a khoản 3 Điều này;

   + Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong việc tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư này.

   - Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

   Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

   - Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh

   + Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổng hợp báo cáo của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo khoản 4 Điều 7 Thông tư này và gửi Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để tổng hợp;

   + Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

   - Trách nhiệm của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam

   Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh thông tin tín dụng của khách hàng theo quy định tại Thông tư này trên cơ sở đề nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn