Trách nhiệm của các thành viên tham gia giao dịch một cửa tại tổ chức tín dụng đối với Kiểm soát viên

Ngày hỏi:05/07/2019

Công tác trong ngành kiểm toán. Mới đây tôi được nhận vào làm việc tại công ty tín dụng. Ban biên tập làm ơn cho tôi hỏi. Trách nhiệm của các thành viên tham gia giao dịch một cửa tại tổ chức tín dụng đối với Kiểm soát viên được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của các thành viên tham gia giao dịch một cửa tại tổ chức tín dụng đối với Kiểm soát viên quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 7 Quyết định 1498/2005/QĐ-NHNN về Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện đúng các nội dung quy định trong quy trình giao dịch một cửa.

   - Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch trong ngày mà giao dịch viên thực hiện theo thẩm quyền được quy định; đồng thời, đối chiếu và kiểm tra tính chính xác giữa chứng từ mà giao dịch viên thực hiện trong ngày với bảng liệt kê giao dịch cuối ngày của giao dịch viên.

   - Tuyệt đối giữ bí mật các loại mã khóa bảo mật, chữ ký điện tử theo quy định và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tổng Giám đốc (Giám đốc) và trước pháp luật về những tổn thất xảy ra do để mất hoặc tiết lộ mã khoá bảo mật và chữ ký điện tử.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hành nghề mê tín dị đoan
  Hợp đồng tín dụng
  Hợp đồng vay tín dụng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn