Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong tổ chức lại của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày hỏi:28/08/2019

Từ năm 2019 thì Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có những trách nhiệm gì trong tổ chức lại, thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 6 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 05/10/2019) quy định trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong tổ chức lại, thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể như sau:

   - Đầu mối tiếp nhận báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh về tình hình chấp thuận tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân quy định tại khoản 3 Điều 31 Thông tư 23/2018/TT-NHNN.

   - Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc quyết định việc sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan đến tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản quỹ tín dụng nhân dân.

   - Đầu mối tham mưu, trình Thống đốc trong việc xem xét, trình Chính phủ quyết định chủ trương giải thể quỹ tín dụng nhân dân được kiểm soát đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 23/2018/TT-NHNN.

   Trên đây là trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong tổ chức lại, thu hồi giấy phép, thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn