Trách nhiệm của Công ty SJC về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng

Ngày hỏi:31/10/2018

Công ty vàng bạc đá quý SJC là công ty đầu ngành trong lĩnh vực vàng, bạc, đá quý. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Trách nhiệm của Công ty SJC về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Công ty SJC về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng quy định tại Điều 11 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể như sau:

   - Bàn giao khuôn sản xuất vàng miếng SJC để thực hiện niêm phong khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

   - Báo cáo Ngân hàng Nhà nước quy trình gia công vàng miếng SJC.

   - Lắp đặt hệ thống camera giám sát theo quy định tại Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

   - Kiểm tra khối lượng, chất lượng vàng nguyên liệu được sử dụng để gia công vàng miếng SJC.

   - Thực hiện gia công vàng miếng SJC theo đúng văn bản yêu cầu hoặc chấp thuận việc gia công vàng miếng SJC của Ngân hàng Nhà nước.

   - Đảm bảo an toàn đối với vàng nguyên liệu, sản phẩm vàng miếng SJC và khuôn sản xuất vàng miếng SJC trong thời gian gia công và lưu kho tại Công ty SJC.

   - Phối hợp thực hiện niêm phong và mở niêm phong khuôn sản xuất và máy dập vàng miếng SJC.

   - Chịu trách nhiệm về tính xác thực của vàng nguyên liệu quy định tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định này để gia công vàng miếng.

   - Lưu giữ hoá đơn, chứng từ đối với vàng nguyên liệu được sử dụng để gia công vàng miếng.

   - Ký biên bản giao nhận vàng nguyên liệu và sản phẩm vàng miếng SJC.

   - Chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan có liên quan.

   - Trong thời gian thực hiện gia công vàng miếng SJC, hàng ngày, chậm nhất vào 11h00, gửi văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước về lượng vàng miếng SJC đã gia công trong ngày làm việc trước đó.

   - Chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng sản phẩm vàng miếng SJC.

   - Thực hiện các quy định tại Quyết định này, Hợp đồng nguyên tắc gia công vàng miếng, Quy chế giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quy chế quản lý khuôn sản xuất vàng miếng, máy dập vàng miếng và giám sát hoạt động gia công vàng miếng SJC từ vàng nguyên liệu không phải của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các quy định có liên quan.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn