Trách nhiệm của khách nợ đối với các khoản nợ loại trừ

Ngày hỏi:06/09/2019

Anh chị cho tôi hỏi theo quy định mới hiện nay thì trách nhiệm của khách nợ đối với các khoản nợ loại trừ được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 55/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 10/10/2019) thì trách nhiệm của khách nợ như sau:

   1. Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty Mua bán nợ và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục bàn giao các khoản nợ.

   2. Thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Mua bán nợ kể từ ngày ký Biên bản bàn giao.

   3. Phối hợp với Công ty Mua bán nợ thực hiện các hình thức xử lý nợ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ đối với các khoản nợ loại trừ .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn