Trách nhiệm của NHNN chi nhánh về việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân

Ngày hỏi:28/08/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định mới trong việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân thì NHNN chi nhánh có trách nhiệm gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 31 Thông tư 23/2018/TT-NHNN và Khoản 5 Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 05/10/2019) quy định trách nhiệm của NHNN chi nhánh về việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân, cụ thể như sau:

   - Đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định hồ sơ đề nghị tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn;

   - Có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận nguyên tắc tổ chức lại đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn;

   - Có quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lại đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, sửa đổi Giấy phép và chấp thuận các nội dung thay đổi của quỹ tín dụng nhân dân bị tách, quỹ tín dụng nhân dân nhận sáp nhập; cấp Giấy phép đối với quỹ tín dụng nhân dân hình thành mới;

   - Thanh tra các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trong việc thực hiện tổ chức lại theo đúng các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là các trách nhiệm của NHNN chi nhánh về việc tổ chức lại quỹ tín dụng nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn