Trách nhiệm của Sở giao dịch đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt

Ngày hỏi:14/09/2017

Trách nhiệm của Sở giao dịch đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Em là sinh viên khoa Luật Quốc tế trường Đại học Luật TP.HCM. Trong quá trình học, khi tìm hiểu đến cơ chế thực hiện chế độ cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng, một vài vấn đề em chưa nắm rõ, mong được giải đáp. Cho em hỏi Sở giao dịch có trách nhiệm gì đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt? Vấn đề này em có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Em xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe!

Huy Hoàng (hoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở giao dịch đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt
   (ảnh minh họa)
  • Ngày 01/4/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 06/2012/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng. Thông tư này quy định về việc cho vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước), tổ chức tín dụng khác đối với các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, tác động đến sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả do sự cố nghiêm trọng khác.

   Theo đó, trách nhiệm của Sở giao dịch đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 5 Điều 21 Thông tư 06/2012/TT-NHNN. Cụ thể như sau:

   a) Thực hiện giải ngân khoản vay; theo dõi, đôn đốc và thu hồi nợ căn cứ vào Quyết định cho vay đặc biệt;

   b) Định kỳ hàng tuần tổng hợp các thông tin, số liệu về khoản cho vay đặc biệt phát sinh tại Sở giao dịch gửi Vụ Chính sách tiền tệ để tổng hợp, báo cáo Thống đốc;

   c) Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc cho vay, thu hồi nợ vay và đề xuất biện pháp xử lý.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn vấn đề, Ban biên tập gửi tới bạn thông tin về trách nhiệm của một số cơ quan liên quan trong việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt như sau:

   - Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

   + Phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xử lý đề nghị cho vay đặc biệt và gia hạn cho vay đặc biệt, xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay;

   + Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay;

   + Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thống đốc xử lý các trường hợp vi phạm tại Thông tư này;

   + Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Thống đốc biện pháp xử lý đối với trường hợp tổ chức tín dụng không hoàn trả được khoản vay đặc biệt;

   + Theo dõi, báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước diễn biến, tình hình hoạt động của các tổ chức tín dụng đề nghị vay.

   - Vụ Tài chính - Kế toán:

   Hướng dẫn quy trình hạch toán kế toán liên quan đến nghiệp vụ cho vay đặc biệt.

   - Ban kiểm soát đặc biệt

   + Đề xuất, kiến nghị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc cho vay đặc biệt, gia hạn cho vay đặc biệt và chấm dứt khoản cho vay đặc biệt trường hợp cho vay các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng;

   + Kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và các khoản thu của các tổ chức tín dụng để đảm bảo nguồn thu nợ của Ngân hàng Nhà nước trường hợp cho vay các tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về trách nhiệm của Sở giao dịch đối với việc cho các tổ chức tín dụng vay đặc biệt. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 06/2012/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn