Trách nhiệm của Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước trong thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm

Ngày hỏi:25/03/2017

Trách nhiệm của Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước trong thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm. Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về Trách nhiệm của Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước trong thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm như thế nào? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm của Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước trong thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 29/2016/TT-NHNN thấu chi cho vay qua đêm thanh toán điện tử liên ngân hàng thì:

   Sở giao dịch có trách nhiệm:

   a) Chủ trì xây dựng và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định về Quy trình thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan;

   b) Xác định hạn mức thấu chi, điều chỉnh hạn mức thấu chi và thông báo cho tổ chức tín dụng theo quy định tại Thông tư này;

   c) Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm;

   d) Thông báo cho tổ chức tín dụng biết về dư nợ vay qua đêm, dư nợ vay qua đêm quá hạn;

   đ) Thực hiện thu hồi dư nợ vay qua đêm theo quy định tại Thông tư này;

   e) Thực hiện thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn theo quy định tại Thông tư này;

   g) Thông báo cho tổ chức tín dụng về biện pháp thu hồi dư nợ vay qua đêm quá hạn, thông báo về việc dừng thấu chi và cho vay qua đêm theo quy định tại Thông tư này;

   h) Thực hiện tính lãi vay qua đêm, lãi quá hạn của dư nợ gốc vay qua đêm, lãi đối với lãi vay qua đêm chậm trả phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước;

   i) Đầu mối xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về Trách nhiệm của Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước trong thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 29/2016/TT-NHNN để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn