Trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động

Ngày hỏi:22/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 29 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động như sau:

   1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp tại hồ sơ.

   2. Kịp thời thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến việc đáp ứng điều kiện, hồ sơ theo quy định tại Thông tư này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của tổ chức tài chính vi mô.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô trong mở rộng mạng lưới hoạt động.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn