Trách nhiệm của Vụ Tài chính Kế toán trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

Ngày hỏi:09/01/2020

Cho tôi hỏi theo quy định mới của Ngân hàng nhà nước về chính sách tiền tệ quốc gia, thì Vụ Tài chính Kế toán có trách nhiệm gì trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Thông tư 36/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 20/02/2020) quy định trách nhiệm của Vụ Tài chính Kế toán trong việc quản lý và sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia như sau:

   - Thực hiện trích lập, hướng dẫn hạch toán việc sử dụng Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia;

   - Đầu mối, phối hợp với Sở giao dịch và các đơn vị liên quan tổ chức hạch toán, quản lý và theo dõi các khoản sử dụng từ Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia theo Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

   - Báo cáo Thống đốc tình hình biến động Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia và gửi Bộ Tài chính theo chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn