Trình tự thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện

Ngày hỏi:20/11/2017

Trình tự thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đặng Hoàng Bảo, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, trình tự thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Đặng Hoàng Bảo (hoangbao*****@gmail.com)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 43/2015/TT-NHNN quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thì trình tự thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện được quy định cụ thể như sau:

  - Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chỉ được thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện trong trường hợp Điểm Bưu cục hoặc Điểm bưu điện văn hóa xã nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  - Hồ sơ đề nghị xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm:

  + Văn bản của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt đề nghị xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm;

  + Nghị quyết của Hội đồng quản trị của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt về việc thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện.

  - Trình tự, thủ tục đề nghị xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm:

  + Trên cơ sở quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt gửi Ngân hàng Nhà nước (qua Ngân hàng Nhà nước chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nơi Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện) hồ sơ đề nghị xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm;

  + Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được được đủ hồ sơ theo quy định tại Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng nơi Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt dự kiến đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các Điều kiện quy định tại Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Thông tư này của phòng giao dịch bưu điện và có văn bản gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt xác nhận hoặc không xác nhận đáp ứng xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm; trường hợp không xác nhận, văn bản gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải nêu rõ lý do.

  - Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận đủ Điều kiện hoạt động tại địa Điểm mới đối với phòng giao dịch bưu điện thay đổi địa Điểm của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Khoản 3 Điều này, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải khai trương hoạt động phòng giao dịch bưu điện tại địa Điểm mới và có văn bản báo cáo gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi đặt trụ sở phòng giao dịch bưu điện. Quá thời hạn này, văn bản xác nhận của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh đương nhiên hết hiệu lực.

  Trên đây là nội dung tư vấn về trình tự thay đổi địa Điểm phòng giao dịch bưu điện. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 43/2015/TT-NHNN.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
Phòng giao dịch bưu điện
Văn phòng giao dịch
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn