Vi phạm quy định về quản trị, điều hành.

Ngày hỏi:22/07/2015
Hội đồng quản trị của Ngân hàng hợp tác xã NK ban đầu có 03 thành viên. Tuy nhiên, sau đó có 01 thành viên qua đời, nên số lượng thành viên Hội đồng quản trị chỉ còn 02 người. Ngân hàng hợp tác xã NK vẫn hoạt động trong một thời gian dài mà không bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật không?

  Nội dung này được Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 2 Điều 81 Luật Các tổ chức tín dụng thì số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội thành viên quyết định, nhưng không ít hơn 03 thành viên. Như vậy, Hội đồng quản trị của Ngân hàng hợp tác xã NK chỉ có 02 thành viên là vi phạm quy định tại Điều 81 Luật Các tổ chức tín dụng. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, hành vi vi phạm này có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.


  Nguồn:

  Trang TTĐT Sở Tư Pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn