Việc đánh giá, thẩm định cấp bảo lãnh của TCTD phải thực hiện đối với tất cả các bên tham gia liên danh

Ngày hỏi:28/11/2017

Bên bảo lãnh chỉ đánh giá, thẩm định và cấp tín dụng cho thành viên được ủy quyền/chỉ định thay mặt liên danh để thực hiện cấp bảo lãnh cho liên danh thì có phù hợp quy định không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điều 298 Bộ Luật dân sự, Điều 25 Thông tư 07/2015/TT-NHNN, do bên có quyền có thể yêu cầu/chỉ định bất cứ ai trong số những người có nghĩa vụ phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới nên khi bảo lãnh cho nghĩa vụ dân sự liên đới, nếu một bên có nghĩa vụ được chỉ định thay mặt cho tất cả các bên có nghĩa vụ thì ngân hàng được phát hành bảo lãnh cho bên có nghĩa vụ được chỉ định này để bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ của các bên có nghĩa vụ. Tuy nhiên, về bản chất, bên thay mặt liên danh chỉ ký các văn bản liên danh theo ủy quyền của các bên tham gia liên danh, nên bên được bảo lãnh trong trường hợp này bao gồm tất cả các bên tham gia liên danh. Do đó, việc đánh giá, thẩm định cấp bảo lãnh của TCTD phải thực hiện đối với tất cả các bên tham gia liên danh.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn