Vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì?

Ngày hỏi:18/10/2016

Vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức ngân hàng, tiền tệ nước ngoài ở Việt Nam mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm những gì? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 57/2012/NĐ-CP thì vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

   a) Vốn điều lệ;

   b) Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá theo quy định của pháp luật;

   c) Thặng dư vốn cổ phần;

   d) Các quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ, quỹ dự phòng tài chính;

   đ) Lợi nhuận chưa phân phối;

   e) Vốn khác thuộc sở hữu hợp pháp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn