Xác định thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh ngân hàng

Ngày hỏi:28/11/2017

Đề nghị cho phép thời hạn hiệu lực được xác định trước ngày phát hành cam kết bảo lãnh nếu các bên có thỏa thuận.

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 2 Điều 319 Bộ Luật dân sự và khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2015/TT-NHNN thì bảo lãnh là cam kết của TCTD sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng, tức là chỉ các nghĩa vụ trả thay phát sinh kể từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh thì mới có hiệu lực để TCTD thực hiện trả thay. Do đó, hiệu lực của cam kết bảo lãnh không thể trước ngày phát hành bảo lãnh vì bảo lãnh chưa được phát hành thì không thể đã có hiệu lực.

   Như vậy, TCTD vẫn được phát hành bảo lãnh cho các nghĩa vụ của khách hàng phát sinh trước ngày phát hành bảo lãnh. Tuy nhiên, cam kết bảo lãnh chỉ có hiệu lực từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn