Xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày hỏi:28/10/2016

Xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng như thế nào? Chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật, em tên là Hoài Thương (email là thuong***@gmail.com). Em mới vào thực tập tại một ngân hàng và có một vấn đề muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: việc xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đã được quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định 96/2014/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

   Theo đó, việc xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định như sau:

   1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo kết quả kiểm toán.

   2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   a) Không lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng;

   b) Không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

   3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

   a) Kiểm toán nội bộ không thực hiện những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật có liên quan;

   b) Không thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Luật Các tổ chức tín dụng.

   4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi không thành lập kiểm toán nội bộ chuyên trách thuộc Ban kiểm soát.

   5. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Các tổ chức tín dụng.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về xử lý vi phạm quy định về kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 96/2014/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn