Yêu cầu về bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngày hỏi:24/12/2018

Tôi được biết hiện nay không chỉ các ngân hàng mới có chức năng cung cấp dịch vụ thanh toán. Mà các tổ chức khác cũng có chứng năng như vậy. Khi đáp ứng một số điều kiện theo quy định. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho tôi hỏi. Yêu cầu về bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Yêu cầu về bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định tại Điều 4 Quyết định 376/2003/QĐ-NHNN Quy định về bảo quản lưu trữ chứng từ điện tử đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Yêu cầu đối với dữ liệu điện tử lưu trữ:

   + Dữ liệu điện tử lưu trữ phải là dạng nguyên bản đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hoặc dưới hình thức có thể sử dụng để thể hiện một cách chính xác về chứng từ kế toán đã sử dụng để hạch toán và thanh toán vốn của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

   + Dữ liệu điện tử phải đảm bảo tính toàn vẹn và đầy đủ của chứng từ kế toán mà nó phản ảnh, không bị thay đổi, sai lệch trong suốt thời gian lưu trữ quy định;

   + Dữ liệu điện tử phải được lưu trữ đúng và đủ thời hạn theo quy định về lưu trữ chứng từ kế toán;

   + Trong trường hợp cần thiết, dữ liệu điện tử đang lưu trữ phải in được ra giấy dưới dạng chứng từ kế toán.

   - Yêu cầu đối với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc tự thực hiện bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử:

   + Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải lập đề án bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước khi thực hiện bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử;

   + Phải có đủ máy móc, trang thiết bị kỹ thuật và nơi lưu trữ để bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử và phục vụ khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử lưu trữ theo quy định;

   + Phải xây dựng quy trình kỹ thuật về bảo quản, lưu trữ dữ liệu điện tử.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn