14 tuổi đã đủ tuổi chịu TNHS về tội hiếp dâm chưa?

Ngày hỏi:21/09/2021

Cho tôi hỏi người mới vừa đủ 14 tuổi thì đã đủ tuổi chịu TNHS về tội hiếp dâm chưa theo quy định pháp luật hình sự?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 thì Tội hiếp dâm được quy định tại Điều 141.

   Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 thì:

   Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này.

   Như vậy, người từ đủ 14 tuổi trở lên đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm theo quy định của pháp luật hình sự.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn