Án tù 30 tháng nhưng được hưởng án treo thì thời gian thử thách là bao lâu?

Ngày hỏi:15/09/2021

Án tù 30 tháng nhưng được hưởng án treo thì thời gian thử thách ấn định bao lâu? Nhờ tư vấn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định:

   Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

   Điều 4 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP cũng quy định: Khi cho người phạm tội hưởng án treo, Tòa án phải ấn định thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù, nhưng không được dưới 01 năm và không được quá 05 năm.

   Căn cứ các quy định trên, ở đây người phạm tội bị xử phạt 30 tháng tù (2 năm 6 tháng tù) được hưởng án treo thì thời gian thử thách được ấn định là 60 tháng (5 năm).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn