Các dấu hiệu của tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày hỏi:21/07/2000
Các dấu hiệu cơ bản của Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm được pháp luật quy định như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm có các dấu hiệu cơ bản sau đây:

   1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

   Chủ thể của tội phạm này không phải là chủ thể đặc biệt, chỉ cần người có hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đến một độ tuổi nhất định và có năng lực trách nhiệm hình sự đều có thể là chủ thể của tội phạm này.

   Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì chỉ người 16 tuổi trở lên mới là chủ thể của tội phạm này, vì tội phạm này là tội phạm mà người thực hiện hành vi của mình là do vô ý và không có trường hợp nào là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

   2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm

   Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tuy trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe cảu con người nhưng khách thể của tội phạm này không phải xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con người, vì tính mạng, sức khỏe của con người cũng như hậu quả của hành vi vi pham quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, cái mà tội phạm nhằm vào là trật tự quản lý của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Đối tượng tác động của tội phạm này là thực phẩm mà người phạm tội thông qua đó xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Đối tượng tác động của tội phạm này là thực phẩm mà người phạm tội thông qua đó xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   3. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội phạm

   a) Hành vi khách quan

   Người phạm tội này chỉ thực hiện một hành vi khách quan duy nhất là hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Vi phạm các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm là không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước. Hành vi vi phạm được biểu hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như:

   - Chế biến thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn;

   - Cung cấp hoặc bán thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn.

   b) Hậu quả

   Hậu quả của hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm là thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dung.

   Nếu hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa gây thiệt hại đến tính mạng hoặc chưa gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe của người tiêu dùng thì người có hành vi chưa bị coi là người phạm tội.

   c) Các dấu hiệu khách quan khác

   Ngoài hành vi, hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, nhà làm luật còn quy định dấu hiệu khách quan là dấu hiệu bắt buộc, đó là tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này do Chính phủ hoặc do Bộ Y tế ban hành, vì vậy khi xác định hành vi đã vi phạm các quy định của Nhà nước về vệ sịnh an toàn thực phẩm hay chưa cần phải căn cứ vào tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với từng loại thực phẩm do Nhà nước quy định.

   4. Các dấu hiệu thuộc về mặt chủ quan của tôi phạm

   Mặc dù điều luật quy định người thực hiện hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm phải biết rõ là thực phẩm do mình chế biến, cung cấp hoặc bán không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn, nhưng không phải vì thế mà cho rằng tội phạm này là do cố ý, vì người phạm tội tuy biết rõ thực phẩm do mình chế biến, cung cấp hoặc bán không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn có thể gây cho người tiêu dùng chết hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn