Cách tính thời gian xóa án tích theo quy định hiện hành?

Ngày hỏi:29/12/2016

Cách tính thời gian xóa án tích theo quy định hiện hành? Chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoài Phương, có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Cho tôi hỏi, tôi bị kết án 3 năm tù treo, thời gian thử thách là 2 năm. Vậy khi nào tôi được xóa án tích? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

    Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

    • Theo quy định tại Điều 63 Bộ luật hình sự 1999, người được xóa án tích coi như chưa bị kết án và được Tòa án cấp giấy chứng nhận hoặc ra Quyết định xóa án tích trong những trường hợp sau đây:
      Đương nhiên xóa án tích đối với:
      - Người được miễn hình phạt.
      - Người bị kết án không phải về các tội quy định tại ChươngXI (Các tội xâm phạm an ninh quốc gia) và chương XXIV (các tội phá họai hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh), nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt và các khoản tiền án phí, tiền phạt hoặc khoản tiền bồi thường dân sự khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:
      - Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù cho hưởng án treo;
      - Ba năm trong trường hợp phạt tù đến ba năm;
      - Năm năm trong trường hợp phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm;
      - Bảy năm trong trường hợp phạt tù trên mười lăm năm.

      Xoá án tích theo quyết định của tòa án:

      Tòa án quyết định xoá án tích đối với những người bị kết án về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV Bộ luật Hình sự, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án, trong các trường hợp sau đây:
      - Đã bị phạt tù ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ khi chấp hành xong bản án họặc kể từ khi hết thời hiệu thi hành bản án;
      - Đã bị phạt tù trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.
      - Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc hết thời hiệu thi hành án.
      Lưu ý: Người bị Tòa án bác đơn xin xóa án tích lần đầu phải chờ một năm sau mới được xin xóa án tích; nếu bị Tòa án bác đơn lần thứ hai trở đi thì phải sau hai năm mới được xin xóa án tích.

      Như vậy, sau một năm khi chấp hành xong án treo và thời gian thử thách bạn không phạm thêm bất ký tội mới nào sau một năm thì bạn đương nhiên xóa án tích.

      Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cách tính thời gian xóa án tích theo quy định hiện hành. Bạn nên tham khảo chi tiết Bộ luật hình sự 1999 để nắm rõ quy định này.

      Trân trọng!


    Nguồn:

    THƯ KÝ LUẬT
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn