Chỉ xem xét, quyết định đặc xá vào sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước?

Ngày hỏi:08/06/2021

Theo quy định hiện hành thì Chủ tịch nước chỉ xem xét, quyết định đặc xá vào sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước phải không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Chỉ xem xét, quyết định đặc xá vào sự kiện trọng đại hoặc ngày lễ lớn của đất nước?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật Đặc xá 2018 quy định như sau:

   1. Chủ tịch nước xem xét, quyết định về đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước.

   2. Chủ tịch nước xem xét, quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại của Nhà nước mà không phụ thuộc vào thời điểm quy định tại khoản 1 Điều này.

   Như vậy, không chỉ trong sự kiện trọng đại hay ngày lễ lớn của đất nước mà Chủ tịch nước mới xem xét, quyết định đặc xá mà trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng yêu cầu đối nội, đối ngoại xét thấy cần thiết vẫn thực hiện việc đặc xá này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn