Có còn phạm tội dâm ô khi nạn nhân đủ 16 tuổi?

Ngày hỏi:21/01/2019

Cho em hỏi. Em sờ ngực bạn gái em lúc 15 tuổi 11 tháng. Giả dụ em phạm tội dâm ô. Đến lúc bạn gái em 16 tuổi 1 ngày thì em còn bị truy tố tội dâm ô với bạn ấy không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015 thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là thời hạn mà khi hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

   Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định như sau:

   - 05 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng. Trong đó, tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm;

   - 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng. Trong đó, tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù;

   - 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù;

   - 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

   Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Nếu trong thời hạn trên mà người phạm tội lại thực hiện hành vi phạm tội mới mà Bộ luật này quy định mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy trên 01 năm tù, thì thời hiệu đối với tội cũ được tính lại kể từ ngày thực hiện hành vi phạm tội mới.

   Nếu trong thời hạn trên mà người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

   Theo quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự 2015 thì tùy từng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà người phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có thể bị phạt tù từ 06 tháng đến đến 12 năm.

   Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Như vậy: Trường hợp người phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà đến thời điểm bị phát hiện đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nữa. Trường hợp nếu vẫn còn trong thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này mà không cần biết lúc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người bị hại đã đủ tuổi hay chưa.

   Tùy từng trường hợp cụ thể, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có thể là 05 năm, 10 năm, 15 năm.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, nếu đến lúc bạn gái bạn đủ 16 tuổi 01 ngày bạn mới bị phát hiện hành vi trên, thì bạn vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này nếu thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vẫn còn.

   Theo đó, với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn có hành vi sờ ngực bạn gái em lúc 15 tuổi 11 tháng, giả dụ nếu đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, nếu đến lúc bạn gái em 16 tuổi 1 ngày bạn mới bị phát hiện hành vi trên, thì thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi vẫn còn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn