Định nghĩa và khung hình phạt cho tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý?

Ngày hỏi:21/07/2000
Định nghĩa và khung hình phạt cho Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Điều 194: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy:

   1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm

   a. Có tổ chức

   b. Phạm tội nhiều lần

   c. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn

   d. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

   e. Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma túy cho trẻ em. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilogam

   g. Heroin hoặc cocain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam

   h. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cay coca có trọng lượng từ mười kilogam đến dưới hai mươi lăm kilogam

   i. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilogam đến dưới hai trăm kilogam

   j. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilogam đến dưới năm mươi kilogam

   k. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam

   l. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam

   m. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ một trăm mililit đến dưới hai trăm năm mươi mililit

   n. Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm f đến điểm m khoản 2 điều này;

   o. Tái phạm nguy hiểm

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm

   a. Nhựa thuôc phiện, nhựa cần sa hoặc cao coca có trọng lượng từ một kilogam đến dưới năm kilogam

   b. Heroin hoặc cocain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam

   c. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilogam đến dưới bảy mươi lăm kilogam

   d. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilogamđến dưới sáu trăm kilogam

   đ. Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilogam đến dưới một trăm năm mươi kilogam

   e. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm gam

   g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ hai trăn năm mươi mililit đến dưới bảy trăm năm mươi mililit

   h. Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 điều này.

   4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

   a. Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặ cao coca có trọng lượng từ năm kilogam trở lên

   b. Heroin hoặc cocain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên

   c. Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây coca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilogam trở lên

   d. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilogam trở lên

   đ. Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ một năm mươi kilogam trở lên

   e. Các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam trở lên

   g. Các chất ma túy khác ở thể lỏng từ bày trăm năm mươi mililit trở lên

   h. Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 điều này.

   5. Người phạm tội còn có thể bị tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

   Định nghĩa: Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy là hành vi cất giữ, chuyển dịch, bán hay mua để bán lại, cướp, bắt cóc nhằm chiếm đoạt, cưỡng giật, công nhân chiếm đoạt, trộm cắp, tham ô, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt chất ma túy.


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn