Đơn xin nhận tử thi người bị thi hành án tử hình về mai táng phải có nội dung gì?

Ngày hỏi:07/11/2020

Bác em bị thi hành án tử hình, gia đình muốn xin nhận tử thi về nhà mai táng theo phong tục địa phương thì phải viết đơn như thế nào? Đơn có nội dung gì ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 83 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về việc giải quyết việc xin nhận tử thi, tro cốt và hài cốt của người bị thi hành án tử hình như sau:

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải thông báo cho thân nhân hoặc người đại diện của người bị thi hành án tử hình biết để làm đơn xin nhận tử thi của người đã bị thi hành án tử hình. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, đơn xin nhận tử thi của người bị thi hành án tử hình phải được gửi cho Chánh án Tòa án đã ra thông báo. Đơn xin nhận tử thi về mai táng phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tử thi; quan hệ với người bị thi hành án; cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí. Đơn phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, trường hợp người bị thi hành án tử hình là người nước ngoài thì đơn phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan đại diện của nước mà người đó mang quốc tịch và phải được dịch sang tiếng Việt.

   Căn cứ quy định nêu trên thì đơn xin nhận tử thi người bị thi hành án tử hình về mai táng phải có những nội dung sau đây:

   - Họ, tên, địa chỉ người nhận tử thi;

   - Quan hệ với người bị thi hành án;

   - Cam kết bảo đảm yêu cầu về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và tự chịu chi phí.

   Lưu ý đơn này phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn